About the artist  Sketching/event  Manner/style  Relistic artwork  Educational/tech/grafic  Photoretouch/montage  Tecknarskolan.se
About

About the artist

Jag har lång erfarenhet som illustratör och har hunnit med att både frilansa och att vara anställd på förlag, tidningar och även en PR-byrå. Min yrkeskarriär har varit samtida med den snabba tekniska utvecklingen i min bransch.

  • Jag arbetar till större delen på ett wacombräde i MAC-dator och levererar såväl skisser som original i digital form.
  • Jag har upparbetade rutiner på för att få fram beställarens vision och budskap genom effektiva kundmöten
  • När ni jobbar med mig så lämnar jag offert skriftligen eller muntligen och håller alltid avtalat pris.
  • Jag levererar i tid och kommunicerar alltid med kunden.
I have a long experience as an illustrator. I started as an employee in a publishing house; did a few years at a newspaper, a couple of years in a PR-agency. I’ve been a freelancer the longest. My career has grown simultaneously with the fast technical developments in my field. During this period, I’ve managed to combine work and education in different parts of the market, doing illustrations, computergraphics, web productions and newsgraphics.

  • I work entirely on a vacuumboard using a Mac-computer. I do all my delivery, sketches, as well as the originals, in digital form.
  • I am effective and experienced at extracting the proper information and skilled at fullfilling other peoples visions.
  • I deliver detailed quotations on demand and always keep to our agreed upon price.
  • I always try to deliver on time and have a convincing statistic.