Länkar
Göstas sida tecknarskolan

Serien de utvalda och dess skapare

De utvalda är en science fiction-serie som produceras av Gösta Lindwall och Nisse Lindberg. Det första äventyret heter ”Hybriden” och publiceras i tre delar i Fantomen under våren 2011. Den yttre handlingen utspelar sig i en apokalyptisk period där två parter i ett rymdimperium kämpar om makten medan deras omvärld med allt snabbare takt rasar samman. Förutom att vara en äventyrsserie har De utvalda med ett klassiskt Romeo och Julia-tema där två av huvudpersonerna står på varsin sida i en större konflikt. Serien tar upp aktuella problem som t.ex. stamcellsforskning, kloning, politiskt förtryck, förföljelse av oliktänkande, men den handlar också om mänsklig svaghet där karaktärerna visar upp flera exempel på de sju dödssynderna. En stark inspirationskälla till serien är bl.a. författaren Alastair Reynolds berättelser.

varelser

De utvalda bor i vår egen galax, vintergatan, där någon byggt en transportled med ringportar. Dessa fungerar som stationer där rymdskeppen kan passera. Transportledens ringportar tillåter skutt på hundratals ljusår genom rymden och är i sig ett arv från en tidigare bortglömd kultur. Transportleden löper längst en av vintergatans spiralarmar. En grupp mystiska varelser som kallas galanterna har sedan tio miljoner år byggt upp en civilisation, imperiet, längst transportleden, där de efterhand tagit in nya medlemmar. Galanterna kan inte själva resa fortare än ljuset, därför tar en transport mellan två platser i området utanför ringportarna allt mellan fyra till femtio år. För att besättningen inte ska avlida av ren leda under dessa långa transporter har imperiet utvecklat en teknologi för att besättningen ska kunna ligga nedsövd i längre perioder. Under nedsövningen bromsas även åldrandet. En annan revolutionerande uppfinning innebär att imperiets medlemmar kan förflytta sitt medvetande mellan olika kloner av sig själva. När en kropp blir gammal flyttas medvetandet till en yngre version. Det gör dessa varelser i princip odödliga.ringport Deras liv och kultur har därför blivit utsträckt över tid. Imperiet har också upphört med parrelationer och familjeband som anses vara föråldrat och primitivt. All reproduktion sker via kloning. Imperiet styrs av ett vetenskapligt råd som anser att planekonomi är den bästa lösningen. De sju olika medlemsraserna består av intelligenta varelser från olika planeter som utvecklats och anpassats av galanterna för att kunna samexistera. Det antyds i historien att galanterna har löst gamla konflikter genom denna genetiska anpassning. Våra huvudpersoner, Huria av fiskfolket och Kapten Kauteres av ringöronen, tillhör två olika amfibiska folk med sitt ursprung från två närliggande planeter i samma solsystem. Allt fiskfolk är kvinnor medan alla ringöron är män, vilket beror på att de en gång var honor och hanar ur samma art. När vi kommer in i historien har dessa sju raser av rymdvarelser tagit över hela administrationen av det galaktiska imperiet och det blir allt tydligare att galanterna varit försvunna i hundratals år. Utan deras närvaro uppstår nya konflikter. Eftersom de olika raserna levt samman i miljontals år är de helt blandade utan etniska tillhörigheter. De kommande konflikterna har därför ingen etnisk uppdelning. I opposition mot det gamla imperiet finns bl. a. primitivisterna som förordar ett naturligare sätt att leva. Primitivisterna vill förbjuda kloning och rekommenderar istället parrelationer. Samtidigt har den växande handelsfraktionen börjat rusta och förespråkar en separation från imperiet och dess behovsstyrda planekonomi.

Bakom De utvalda står de två serieentusiasterna Gösta Lindwall och Nisse Lindberg. De har förutom sitt gemensamma serieintresse en bakgrund som illustratörer. De senaste åren har de tillsammans byggt upp den webbaserade korrespondensutbildningen Tecknarskolan.se med bl.a. en kurs i serieteckning. Nyvunna teoretiska kunskaper i serieproduktion ledde snart till den egna äventyrsserien där de arbetar i ett produktivt samspel. När manuset ska produceras arbetar Gösta först fram en grundintrig och en ramhandling. Sedan vidareutvecklas manuset av Nisse som förstärker figurernas karaktärer och det känslomässiga spelet dem emellan. Gösta skissar i storyboard-form upp sidornas komposition med bildvinklar, rutformat etc. och tuschar sedan sidorna, varvat med stöd av Nisses konstruktiva kritik. Nisse har en god känsla för bildberättande och fungerar som ett kreativt bollplank. De två serieskaparna har tidigare skapat humorstrippen ”Uppåt Värre” som publicerades som gästserie i DN.

Gösta Lindwall är verksam som frilanstecknare sedan 25 år. Som tonåring läste Gösta tidningen Fantomen mellan 1972-82 och blev inspirerad av främst tecknaren Jaime Vallvés arbete. När Gösta som fjortonåring drömde om att bli tecknare var det serie- eller främst Fantomen- tecknare som var målet, en dröm som inte så väl stämde med familjeförsörjarens verklighet. Som vuxen genomförde Gösta andra mål som att bli bokillustratör och att arbeta med nyhetsgrafik på olika dagstidningar. De senaste åren har dock Gösta realiserat sin dröm om att bli serietecknare. Detta skedde först genom skämtstrippen ” Uppåt värre” i samarbete med Nisse.torvald Göstas huvudintresse är dock framför allt äventyrsserier. Det längre formatet ger utrymme för sidlayout med ett filmiskt berättande samt en fördjupad personbeskrivning. Genren tillåter dessutom arbete med bildvinklar, timing, varierat rutformat och andra tekniska grepp som den mer begränsade strippen inte alltid tillåter. Under produktionen av Tecknarskolan.se och dess seriekurs så ökade Gösta sin teoretiska kunskap om serier och utvecklade de verktyg som behövs för en professionell serieproduktion. Gösta anser sig som tecknare tillhöra Caniff-skolan. Han är en beundrare av tecknare som Frank Robbins, Alex Toth, Joe Kubert, Frank Frazetta, Will Eisner, Jean Giraud och Franquin. På hemsidan www.gostal.nu hittar du ett urval av Göstas teckningar.

Nisse Lindberg är liksom Gösta uppväxt med en diet på Fantomen-tidningar. Under tiden mellan 1972-76 var det Janne Lundströms Fantomen-manus som gav Nisse blodad tand att försöka skapa egna serier, vilket syntes i egna fanzinet, Myrorna. Under åren har Nisse studerat på en mängd konstskolor, läst filmvetenskap och utbildat sig till 3D- animatör. Animationsutbildningen gav Nisse ett flertal verktyg som serieskapare. Eftersom animation är tidsödande måste animatören veta på förhand varför den animerade figuren över huvud taget ska röra sig. Om figuren saknar mål och syfte kan inte åskådaren identifiera sig med figuren, vilket leder till att åskådaren tappar intresset. I sådana fall har animatören lagt ned ett okänt antal timmar i onödan. Animatören måste därför veta vem figuren är och vad figuren vill. Tecknarens bildval kan sedan förstärka figurens psykologi. Om figuren har makt gestaltas det med grodperspektiv. Är figuren däremot maktlös är fågelperspektiv bättre i sammanhanget. Nisse har liksom Gösta arbetat som illustratör och serietecknare. Han har bl.a. skapat en målarbok åt Stockholms läns Landsting samt en strippserie, Allan, som publicerats i LO-tidningen och Ernie.

stastrip