About the artist  Sketching/event  Manner/style  Relistic artwork  Educational/tech/grafic  Photoretouch/montage  Tecknarskolan.se

Educational / tecnical and grafical work

I den här kategorin ser du en stor del av mina beställningar. Till dessa hör pedagogiska, tekniska och grafiska bilder. Teckningen ger en möjlighet att visa visioner och idéer. Den tillåter förenkling, transparens, sekvenser i flera olika steg och den ger tydlighet och fokus. Inom nyhetsgrafik kombinerar man den här typen av bildlösningar med text till en pedagogisk enhet. Många företag finns bland beställarna och bilderna förekommer också i böcker, tidningar och på webben.
This sector of the market satisfies many demands from a variety of customers. It is also a large part of my production. An educational- graphical- or- technical illustration can give a satisfactory visualization to your ideas. The illustration simplifies, gives focus, and allows tranparations. In combination with the text, these illustrations also function as newsgraphics in newspapers and magazines.