About the artist  Sketching/event  Manner/style  Relistic artwork  Educational/tech/grafic  Photoretouch/montage  Tecknarskolan.se

Realistic artwork

De realistiska illustrationerna under den här kategorin är mestadels baserade på fri illustration med visst stöd av foto och målningar. Ofta är det reklamteckningar för annonser, men också för tidningar och böcker med lite högre budget.
The realistic illustrations on this page are mostly based on free illustration supported by photography and paintings. My purchasers for realistic illustrations are advertising agencies, freelance designers, books, newpapers, and magazines.