About the artist  Sketching/event  Manner/style  Relistic artwork  Educational/tech/grafic  Photoretouch/montage  Tecknarskolan.se

Photoretouch / montage

Till mina uppdrag hör ofta avancerade retuscher och bildmontage med större förändringar av ett foto. Det kan vara som i exemplet nedan med fotbollspelaren där beställaren vill byta tröjan i en befintlig bild, eller som i mittenbilden, där den gröna bilen har gjorts om radikalt. Det är alltså frågan om en blandning mellan realistiskt målade partier och klassisk retusch. Naturligtvis gör jag också vanliga bildkollage som i det högra exemplet.
In most cases, my assignments are more advanced productions where major changes are made to the photo. The footballer at the left needed a new t-shirt; the car in the middle had radical changes done. My work is often a combination between realistic painting and normal photo retouching. I also do classical montage images like the one at the right side.