About the artist  Sketching/event  Manner/style  Relistic artwork  Educational/tech/grafic  Photoretouch/montage  Tecknarskolan.se

Sketching / event / Storyboard

En stor del av min produktion består av snabba, skissade bilder avsedda att åskådliggöra och ge en vision av arrangemang, konstruktioner och processer. De kan också fungera som en sekvens i en storyboard. Kunderna är ofta företag inom event- och nöjesindustrin, reklambyråer eller bygg- och industriföretag. Syftet är oftast att visa eller sälja in olika projekt för beställare, samarbetspartner, sponsorer eller dyl. De tre prissatta exemplen nedanför inkluderar ett kortare möte med informationsutbyte.

Much of my production are fast sketches for the event-market, show business, construction industry, or sequences in a storyboard. The purpose is to communicate a vision to partners, customers, sponsors, etc.. The samples below containing pricetags also includes a short meeting.